Անժելա Օհանյան

Անժելա Օհանյան

Կրթություն

 • 2007-2008թթ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ: Մասնագիտացում՝ Կլինիկական մորֆոլոգիայի 6-ամսյա դասընթաց (զուգահեռ տեսություն և գործնական մաս):
 • 2001-2002թթ.Առողջապահության ազգային ինստիտուտ: Մասնագիտացում՝ Կլինիկական լաբորատոր ախտորոշում:
 • 2002թ. Առողջապահության ազգային ինստիտուտ: 1-ամսյա դասընթաց «Ցիտոլոգիական հետազոտման մեթադաբանություն» թեմայով: Ավարտական վկայական:
 • 1997-1998թթ. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան՝ Բժշկական պրոֆիլակտիկա: Ավարտական վկայական:
 • 1991-1997թթ. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան:

Վերապատրաստումներ

 • 2010թ.Մասնակցություն Գինեկելեգիական օնկօլոգիայի սեմինարին: Կազմակերպիչ՝ Գինեկոլոգիական օնկոլոգիայի Եվրոպական համայնք:
 • 2010թ. Մասնակցություն «Վերարտադրողական առողջության ժամանակակից ասպեկտները» 7-րդ միջազգային կոնֆերանսին: Կազմակերպիչ՝ Վերարտադրողական բժշկության հայկական ասոցիացիա, Երևան, Հայաստան:
 • 2010թ. Մասնակցություն OMI/AAF –ի կողմից կազմակերպված «ՊԱԹՈԼՈԳԻԱ» վերապատրաստմանը, Վիենա, Ավստրիա:
 • 2009թ.Պաթոլոգիա» թեմայով 6-ամսյա անհատական դասընթաց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի Կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիոնում, ղեկավար՝ պրոֆ. Ա.Կանայան (տեսություն և գործնական աշխատանք):
 • 2009թ.Մասնակցություն Գինեկոլոգիական օնկոլոգիայի Եվրոպական համայնքի կազմակերպած «Գինեկոլոգիական օնկոլոգիա» սեմինարին, Երևան:
 • 2009թ.Մասնակցություն OMI/AAF –ի կողմից կազմակերպված «ՊԱԹՈԼՈԳԻԱ» սեմինարին, Զալցբուրգ:
 • 2005թ.Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանում 1-ամսյա դասընթաց «Կրծքագեղձի, վահանագեղձի և արգանդի վզիկի ցիտոլոգիայի, ինչպես նաև կրծքագեղձի և վահանագեղձի բարակասեղային ասպիրացիայի տեխնոլոգիաները» թեմայով, ԼԱ, ԱՄՆ:
 • 2002թ.Կանանց առողջության կենտրոն, Էրեբունի բժշկական կենտրոն, 5-ամսյա դասընթաց «Ցիտոլոգիայի առաջատար մեթոդները»թեմայով, Երևան, Հայաստան:
 • 2002թ.Մամոգրաֆիայի համալսարանական կենտրոն, 1-ամսյա սեմինար «Ցիտոլոգիայի առաջատար մեթոդները» թեմայով, Երևան, Հայաստան:
 • 2002թ.Ամերիկյան միջազգային առողջապահության միություն, 1-ամսյա սեմինար «Ցիտոլոգիայի առաջատար մեթոդները» թեմայով, Սևան, Հայաստան:

Բժշկական պրակտիկա

 • 2002թ.-ից Գլխավոր ցիտոլոգ Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնում:
 • 2008թ.Դասընթացավար Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնում:
 • 2004թ.Դասընթացավար Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոնում:
 • 1998-2000թթ.Էպիդեմիոլոգ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում:

Հրատարակություններ

 • 2014-2015թթ. Հայաստանի բժիշկ-ցիտոլոգների համար ցերվիկալ քաղցկեղի սքրինինգի ուղեցույց, ՀՀ:

Անդամակցություններ

 • 2009թ.-ից Գինեկոլոգիական օնկոլոգիայի ևրոպական համայնքի անդամ:
 • 2001թ.-ից Կանանց առողջապահության ասոցիացիա» ՀԿ անդամ (WHCA):