Service Category: Ուլտրաձայնային հետազոտություններ

Որպես ոչ ինվազիվ ախտորոշման մեթոդ՝ ուլտրաձայնային հետազոտությունը (ՈՒՁՀ, սոնոգրաֆիա) ամենաինֆորմատիվ  և հասանելի  մեթոդներից է:

   Հետազոտության ժամանակ կիրառվող ուլտրաձայնային ալիքների չափաքանակն անվնաս է մարդու առողջության համար: Ուլտրաձայնային հետազոտությունը կիրառվում է տարբեր հիվանդությունների ախտորոշման, դինամիկ  հսկողության և բուժման արդյունքների գնահատման նպատակով: Կենտրոնը հագեցած է 3D/4D տեխնոլոգիայի «TOSHIBA Aplio 500platinum» ուլտրաձայնային համակարգով, որի վիզուալիզացիայի նորարարական տեխնոլոգիաների «Aplipure», «Aplipure+», «Differential THI», «Precision Imaging» շնորհիվ ապահովում են անթերի պատկերի ստացում՝ անկախ այցելուի մարմնակազմական առանձնահատկություններից և օրգանների տեղակայման խորությունից:

Գունավոր և սպեկտրալ դոպլերոգրաֆիայի մեթոդներից բացի, համակարգերում կիրառվում է նաև «Advanced Dynamic Flow» եզակի տեխնոլոգիան, որով կարելի է բարձր տարածական և ժամանակային վերլուծությամբ ստանալ անոթային հունի պատկերը` ընդհուպ մինչև մազանոթային ցանցը: «Aplio 500 platinum»-ը ուին հատուկ ծրագիր ներքին օրգանների որակական և քանակական փոփոխությունների գնահատման համար:

Կլինիկայում իրականացվում է նաև բարակ ասեղային ասպիրացիա։

Բժիշկ ռադիոլոգ Էլեն Խնկոյան։

Բժիշկ բջջաբան Անժելա Օհանյան