ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Վիրաբույժի կոնսուլտացիա10,000 ֏
Վիրակապություն8,000 ֏
Հյուսվածքաբանական հետազոտություն15,000 ֏
Սպեկտրոֆոտոմետրիկ ներմաշկային քննություն Syascopy20,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության ռադիոկոագուլյացիա 1 հատ15,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության ռադիոկոագուլյացիա 2-5 հատ25,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության  վիրահատական հեռացում 30,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացութ.  վիրահ. հեռացում 2-3 հատ55,000 ֏
Անութափոսի շրջանի պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա30,000 ֏
Պարանոցի շրջանի պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա45,000 ֏
Մարմնի տարածված պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա70,000 ֏
Մաշկային բարորակ փոքր գոյ. ռադիոնշտարով հեռացում 50,000 ֏
Մաշկային բարորակ փոքր գոյ. ռադիոնշտարով հեռացում 2 հատ65,000 ֏
Մաշկային բարորակ գոյացության վիրահատական հեռացում 70,000 ֏
Մաշկային բարորակ գոյացության վիրահատական հեռացում 2 հատ90,000 ֏
Մաշկային բարորակ գոյացության վիրահատական հեռացում 2 հատ //20% վճարով//18,000 ֏
Ենթամաշկային ուռուցքների և ուռուցքանման գոյ. հեռացում90,000 ֏
Մաշկի և ենթ. բարորակ ուռուց. հեռացում հաղորդ. անզգ. 120,000֏
Պաթոլոգիկ գոյ. հեռ. դեֆեկտի տեղային հյուսվ. վերակ.150,000֏
Պաթոլոգիկ գոյ. հեռ. դեֆեկտի անոթ. հյուսվ. վերակնգ.180,000֏
Փեղեքված մաշկային պլաստիկա 120,000֏
Լիաշերտ մաշկային պլաստիկա160,000֏
Մաշկի պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով200,000֏
Ռոտացիոն մաշկային պլաստիկա220,000֏
Սպիերի բուժում 1 ներերկում (դիպրոսպան)20,000 ֏
Սպիերի բուժում 1 ներ. (դիպրոսպան և մեթիլուրացիլ)30,000 ֏
Վերին բլեֆառոպլաստիկա260,000֏
Վերին բլեֆառոպլաստիկա առանց ճողվածքի200,000֏
Ստորին բլեֆառոպլաստիկա   280,000֏
Ստորին բլեֆառոպլաստիկա առանց ճողվածքի220,000֏
Կանտոպեկսիա 2 կողմ180,000֏
Կանտոպեկսիա 1 կողմ90,000֏
Հոնքերի ձգում180,000֏
Օտոպլաստիկա մեկ կողմից120,000֏
Օտոպլաստիկա երկու կողմից240,000֏
Լիպոֆիլինգ դեմքի փոքր ծավալ (մինչև 5ml)  120,000֏
Լիպոֆիլինգ դեմքի միջին ծավալ 200,000֏
Լիպոֆիլինգ դեմքի մեծ ծավալ (մինչև 10ml)250,000֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի մեծ ծավալ 210,000֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի միջին ծավալ 160,000֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի փոքր ծավալ 90,000֏
Դեմքի լիպոսակցիա 80,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա մեծ ծավալ 280,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա միջին ծավալ 200,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա փոքր ծավալ 1 սրվ.70,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա փոքր ծավալ 2 սրվ.130,000֏
Պարանոցի լիպոսակցիա130,000֏
Ներարկում անոթախցանող դեղորայքով 70,000 ֏
Փոքր ամոթաշրթերի պլաստիկա240,000֏
Մեծ ամոթաշրթերի լիպոֆիլինգ180,000֏
Ամոթաշուրթերի ձգում150,000֏
Մազերի տրանսպլանտացիա  FUE  600 ֏
Մազերի տրանսպլանտացիա FUT500 ֏
Հոնքերի տրանսպլանտացիա240,000֏
Ափային ապոնևրոզի հեռացում < Դյուպուիտրենի հիվանդություն>200,000֏
Ափային ապոնևրոզի մասնահատում150,000֏
Օստիոսինթեզ 1 ֆալանգի 120,000֏
Օստիոսինթեզ  2 ֆալանգի 180,000֏
Տենատոմիա60,000֏
Սինովիալ բշտի (գիգրոմայի) հեռացում 1հատ60,000 ֏
Hallux Valgus երկկողմանի շտկում520,000֏
Մատի մուրճանման դեֆորմացիայի շտկում180,000֏
Ներաճած եղունգի շտկում 1 կողմ75,000 ֏
Ներաճած եղունգի շտկում 2 կողմ130,000֏
Սինդակտիլիայի շտկում200,000֏
Նևրոլիզ220,000֏
Նյարդի դեկոմպրեսիա200,000֏
Տենոլիզ110,000֏
Կարպալ խողովակի համախտանիշ240,000֏
Նյարդի կար260,000֏
Ծալիչ ջլի կար 1 հատ100,000֏
Ծալիչ ջլի կար 2 հատ170,000֏
Տարածիչ ջլի կար 1 հատ80,000֏
Տարածիչ ջլի կար 2 հատ150,000֏
Միջֆալանգային հոդի արթրոդեզ140,000֏
Րինոֆիմա210,000֏

ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱ

Կոնսուլտացիա նշանակումով10,000 ֏
Դեմքի մաքրում և մերսում 16,000 ֏
Դեմքի մաքրում  14,000 ֏
Դեմքի մաքրում մասնակի12,000 ֏
Մեջքի մաքրում30,000 ֏
Մեջքի մաքրում մասնակի24,000 ֏
Դեկոլտեի մաքրում  20,000 ֏
Ուլտրաձայնային մաքրում10,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով դեմք3,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով մեջք5,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով գլուխ  5,000 ֏
Սնուցող դիմակ10,000 ֏
Խոնավեցնող դիմակ10,000 ֏
Հակատարիքային դիմակ10,000 ֏
Հանգստացնող դիմակ8,000 ֏
Ընկերքի հիմքով դիմակ 20,000 ֏
Ընկերքի հիմքով դիմակ18,000 ֏
Ընկերքային դիմակ դեմքի և աչքերի համար25,000 ֏
Ընկերքային դիմակ դեմքի և աչքերի համար20,000 ֏
Աչքի տակի պատչեր ուռածությունը անցկացնող եւ սպիտակեցնող10,000 ֏
Երիտասարդացնող դիմակ 20,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա դեմքի10,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա դիմակով15,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա մեջքը մասամբ20,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա մեջքը ամբողջությամբ30,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա ձեռքեր30,000 ֏
Երեք քայլ փիլինգ  ամբողջ դեմք40,000 ֏
Երեք քայլ փիլինգ այտեր32,000 ֏
Գլիկոլաթթվով փիլինգ ամբողջ դեմք12,000 ֏
Գլիկոլաթթվով փիլինգ այտեր10,000 ֏
Սալիցիլաթթվով պիլինգ ամբողջ դեմք12,000 ֏
Սալիցիլաթթվով պիլինգ այտեր 10,000 ֏
Գլիկոլիկ փիլինգ պարանոց և լանջաբացվածք15,000 ֏
Գլիկոլիկ փիլինգ դեմք և պարանոց16000
Գլիկոլիկ փիլինգ դեմք+պարանոց+լանջաբացվածք20000
Նշային փիլինգ  ամբողջ դեմք12,000 ֏
Նշային փիլինգ  այտեր 10,000 ֏
Ջեսներ փիլինգ 14%  ամբողջ դեմք12,000 ֏
Ջեսներ փիլինգ 14% այտեր 10,000 ֏
Լակտիկ փիլինգ 20% ամբողջ դեմք12,000 ֏
Լակտիկ փիլինգ 20%այտեր 10,000 ֏
Դեղին փիլինգ փոքր զոնա5,000 ֏
Դեղին փիլինգ ամբողջ դեմք10,000 ֏
Դեղին փիլինգ ամբողջ դեմք և լանջաբացվածք 20,000 ֏
Մրգաթթուներով փիլինգ10,000 ֏
ՓԻ ՔՅՈՒ ԷՅՋ փիլինգ ամբողջ դեմք25,000 ֏
ՓԻ ՔՅՈՒ ԷՅՋ փիլինգ այտեր 22,000 ֏
Ինտիմ զոնայի փիլինգ ամբողջը 35,000 ֏
Ինտիմ զոնայի փիլինգ մասնակի30,000 ֏
ՓԻ ԱՌ ԷՔՍ ԹԻ 33 փիլինգ  ամբողջ դեմք35,000 ֏
ՓԻ ԱՌ ԷՔՍ ԹԻ 33 փիլինգ այտեր 30,000 ֏
Բիո Ռեփիլ փիլինգ ամբողջ դեմք30,000 ֏
Բիո Ռեփիլ փիլինգ այտեր28,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա մերսումով15,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա 12,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա մազաթափության դեմ մերսումով20,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա մազաթափության դեմ16,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա յուղոտության դեմ մերսումով15,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա յուղոտության դեմ12,000 ֏
Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով մազաթափության դեմ մերսումով22,000 ֏
Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով մազաթափության դեմ 20,000 ֏
Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով ամբողջ դեմքի համար 22,000 ֏
Երիտասարդացնող մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով 35,000 ֏
Մազերի աճը խթանող մեզոթերապիա 25,000 ֏
Մեզոթերապիա Վիտամին C  ամբողջ դեմք20,000 ֏
Մեզոթերապիա Վիտամին C  այտեր18,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ 
Պլազմոլիֆթինգ ամբողջ դեմք40,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ աչքեր և այտեր36,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ պարանոց34,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ լանջաբացվացք32,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ այտեր15,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ աչքեր20,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ դեմք և պարանոց70,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ դեմք և լանջաբացվացք, ձեռքեր  80,000 ֏
Գլխամաշկի պլազմոլիֆտինգ 30,000 ֏
Գլխամաշկի գագաթային պլազմոլիֆտինգ 28000
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում60,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում աչքեր50,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի սնուցում 60,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի հակապիգմենտային70,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում75,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում80,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի երիտասադրեցում70,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա հակատարիքային 55,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա հարակնային շրջանի55000
Լազերային էպիլյացիա ճակատ 3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  այտոսկր3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  բակեր3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  վերին շրթունք 2,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  կզակ3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  պարանոց 5,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  դեմք5,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  դեմք10,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  թևատակ6,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ականջներ 5,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ձեռքեր մինչև արմունկ10,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ձեռքեր ամբողջությամբ20,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա բիկինի 20,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  բիկինի և փոր25,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա ոտքեր50,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ոտքեր մինչև ծունկ 30,000 ֏
Լազերային էպիլացիա 1 իմպուլս40 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում ամբողջ դեմքի 40,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում պարանոց35,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում դեմքի այտեր30,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում հարակնային շրջանի20,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում թևատակերի25,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում ձեռքերի20,000 ֏
Բիոէպիլյացիա ոտք10,000 ֏
Բիոէպիլյացիա բիկինի10,000 ֏
Բիոէպիլյացիա ձեռքեր6,000 ֏
Բիոէպիլյացիա թևատակ3,000 ֏
Բիոէպիլյացիա փոր4,000 ֏
Բիոէպիլյացիա մեջք5,000 ֏
Բիոէպիլյացիա դեմք3,000 ֏

ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ֆոնոֆորեզ    3,000 ֏
Էլեկտրոֆորեզ 3,000 ֏
Պարաֆինոթերապիա 5,000 ֏
Լազերային սանրով պրոցեդուրա3,000 ֏
Դարսոնվալացում2,000 ֏
Հետվն. վերակ. ուսագոտու և  վերին վերջույթի                                            6,000 ֏
Հետվն. վերակ. ստորին վերջույթի                                                                   6,000 ֏
Հետվն. վերակ. ողնուղեղի                                                                               10,000 ֏
Հետվն. վերակ. հետինսուլտային (հեմորագիկ և իշեմիկ)                          10,000 ֏
Հետվն. վերակ.ուռուցքահատումից հետո  10,000 ֏
Հետվն. վերակ.միջողային ճողվածքահատումից հետո                              10,000 ֏
Հետվն. վերակ.պոլինևրիտներ                                                                      10,000 ֏
Հետվն. վերակ.թույլ  պարեզ և պարալիչ  10,000 ֏
Վեր. թերապ.(սկոլիոզ  1- 2  աստ)                                                     7,000 ֏
Վեր. թերապ.(սկոլիոզ  3- 4  աստ)      10,000 ֏
Վեր. թերապ. (կիֆոզ)                                                                                                          7,000 ֏
Վեր. թերապ. (ծուռվզություն)                                                                            10,000 ֏
Կինեզոթերապիա10000
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ պարանոցային                                                                           10000
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ կրծքային  10000
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ գոտկային    10000
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ ընդհանուր                                                                                 15000
Մասնագետի խորհրդատվություն10000
Դեղորայքային բուժում15000
Առաջնակի զննում10,000 ֏
Կրկնակի զննում5,000 ֏
Քթի, քիթըմպանի, ըմպանի, կոկորդի ներզննում (ֆիբրոսկոպիա)15,000 ֏
Ականջի մանրադիտական զննում (օտոմիկրոսկոպիա)5,000 ֏
Քթի շնչառության գնհատում (ռինոմանոմետրիա)10 ֏
Լսողական անալիզատորի ստուգում` կամերտոնալ փորձեր, աուդիոմետրիա10,000 ֏
Լսողական անալիզատորի ստուգում` տիմպանոմետրիա7,000 ֏
Հիվանդությունների բուժման կուրս20,000 ֏
Արտաքին լսողական անցուղու մաքրում10,000 ֏
Թմբկաթաղանթի հատում (միրինգոտոմիա), թմբկախորշի շունտավորում 35,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 1 զոնա 15,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 2 զոնա20,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 3 զոնա25,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 4 զոնա30,000 ֏
Դուպլեքս հետազոտություն10,000 ֏
Դոպլեր հետազոտություն15,000 ֏
Բարակ ասեղային ասպերացիա30,000 ֏
Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա առանց ավշային հանգույց10,000 ֏
Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա10,000 ֏
Փոքր կոնքի սոնոգրաֆիա տրանսաբդոմինալ)10,000 ֏
Որովայնի սոնոգրաֆիա10,000 ֏
Կոնսուլտացիա 10,000 ֏
Կոնսուլտացիա նշանակումով20,000 ֏
Սեռավարաքման բուժում20,000 ֏
Հղիության դեղորայքիային ընդհատում25,000 ֏
Նյարդաբանի խորհրդատվություն10,000 ֏
Գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվություն10,000 ֏
Թերապևտի խորհրդատվություն10,000 ֏
Էնդոկրինոլոգի խորհհրդատվություն10,000 ֏
Էնդոկրին վիրաբույժի խորհհրդատվություն10,000 ֏
Սննդաբանի խորհրդատվություն10,000 ֏
Մասնագետի խորհրդատվություն 20% զեղչով8,000 ֏
Մաշկաբանի խորհրդատվություն15,000 ֏
Սնկային հիվանդության բուժում15,000 ֏
Ռուբրոմիկոզների բուժում30,000 ֏
Մաշկի պարազիտար հիվանդությունների բուժում20,000 ֏
Հասարակ հերպեսի բուժում10,000 ֏
Գոտեվորող հերպեսի բուժում20,000 ֏
Գոտեվորող հերպեսի բուժում սրսկումներով40,000 ֏
Էկզեմայի բուժում40,000 ֏
Տոքսիկոդերմիայի բուժում200,000 ֏
Նեյրոդերմիայի բուժում40,000 ֏
Փսորիազի բուժում60,000 ֏
Հիելիտի բուժում40,000 ֏
Դեմոդեկոզի բուժում50,000 ֏
Կարմիր տափակ որքինի բուժում50,000 ֏
Եղնջացանի բուժում30,000 ֏
Ալոպեցիայի բուժում60,000 ֏