Մասնագետի խորհրդատվություն10․000 դր
Կոնսուլտացիա10,000 ֏
Կոնսուլտացիա նշանակումով20,000 ֏
Սեռավարաքման բուժում20,000 ֏
Հղիության դեղորայքային ընդհատում25,000 ֏
 Հեշտոցի լազերայիներիտասարդացում100,000 ֏

 

 

Ուլտրաձայնային հետազոտություն 1 զոնա15,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 2 զոնա20,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 3 զոնա25,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 4 զոնա30,000 ֏
Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա առանց ավշային հանգույց10,000 ֏
Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա10,000 ֏
Փոքր կոնքի սոնոգրաֆիա (տրանսաբդոմինալ)10,000 ֏
Որովայնի սոնոգրաֆիա10,000 ֏
Բարակ ասեղային ասպիրացիա30,000 ֏
Դուպլեքս հետազոտություն15,000 ֏
Դոպլեր հետազոտություն15,000 ֏

 

Մաշկաբանի խորհրդատվություն15,000 ֏
Սնկային հիվանդության բուժում15,000 ֏
Ռուբրոմիկոզների բուժում30,000 ֏
Մաշկի պարազիտար հիվանդությունների բուժում20,000 ֏
Հասարակ հերպեսի բուժում10,000 ֏
Գոտևորող հերպեսի բուժում20,000 ֏
Գոտևորող հերպեսի բուժում սրսկումներով40,000 ֏
Էկզեմայի բուժում40,000 ֏
Տոքսիկոդերմիայի բուժում200,000 ֏
Նեյրոդերմիայի բուժում40,000 ֏
Փսորիազի բուժում60,000 ֏
Հիելիտի բուժում40,000 ֏
Դեմոդեկոզի բուժում50,000 ֏
Կարմիր տափակ որքինի բուժում50,000 ֏
Եղնջացանի բուժում30,000 ֏
Ալոպեցիայի բուժում60,000 ֏
Առաջնակի զննում10,000 ֏
Կրկնակի զննում5,000 ֏
Քթի, քիթըմպանի, ըմպանի, կոկորդի ներզննում (ֆիբրոսկոպիա)15,000 ֏
Ականջի մանրադիտական զննում (օտոմիկրոսկոպիա)5,000 ֏
Քթի շնչառության գնհատում (ռինոմանոմետրիա)10,000 ֏
Լսողական անալիզատորի ստուգում` կամերտոնալ փորձեր, աուդիոմետրիա10,000 ֏
Լսողական անալիզատորի ստուգում` տիմպանոմետրիա7,000 ֏
Հիվանդությունների բուժման կուրս20,000 ֏
Արտաքին լսողական անցուղու մաքրում10,000 ֏
Թմբկաթաղանթի հատում (միրինգոտոմիա), թմբկախորշի շունտավորում35,000 ֏

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Վիրաբույժի կոնսուլտացիա10,000 ֏
Վիրակապություն8,000 ֏
Հյուսվածքաբանական հետազոտություն15,000 ֏
Սպեկտրոֆոտոմետրիկ ներմաշկային քննություն (SIAscopy)20,000 ֏

 

 

Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության ռադիոկոագուլյացիա 1 հատ15,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության ռադիոկոագուլյացիա 2-5 հատ25,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության  վիրահատական հեռացում30,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացութ.  վիրահ. հեռացում 2-3 հատ55,000 ֏
Անութափոսի շրջանի պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա30,000 ֏
Պարանոցի շրջանի պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա45,000 ֏
Մարմնի տարածված պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա70,000 ֏
Մաշկային բարորակ փոքր գոյ. ռադիոնշտարով հեռացում50,000 ֏
Մաշկային բարորակ փոքր գոյ. ռադիոնշտարով հեռացում 2 հատ65,000 ֏
Մաշկային բարորակ գոյացության վիրահատական հեռացում70,000 ֏
Մաշկային բարորակ գոյացության վիրահատական հեռացում 2 հատ90,000 ֏
Ենթամաշկային ուռուցքների և ուռուցքանման գոյ. հեռացում90,000 ֏
Մաշկի և ենթ. բարորակ ուռուց. հեռացում հաղորդ. անզգ.120,000֏
Պաթոլոգիկ գոյ. հեռ. դեֆեկտի տեղային հյուսվ. վերակ.150,000֏
Պաթոլոգիկ գոյ. հեռ. դեֆեկտի անոթ. հյուսվ. վերակնգ.180,000֏
Փեղեքված մաշկային պլաստիկա120,000֏
Լիաշերտ մաշկային պլաստիկա160,000֏
Մաշկի պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով200,000֏
Ռոտացիոն մաշկային պլաստիկա220,000֏
Սպիերի բուժում 1 ներերկում (դիպրոսպան)20,000 ֏
Սպիերի բուժում 1 ներ. (դիպրոսպան և մեթիլուրացիլ)30,000 ֏

 

Վերին բլեֆառոպլաստիկա260,000֏
Վերին բլեֆառոպլաստիկա միոպլաստիկայով300,000֏
Ստորին բլեֆառոպլաստիկա280,000֏
Ստորին բլեֆառոպլաստիկա միոպլաստիկայով340,000֏
Ընդհանուր բլեֆառոպլաստիկա540,000֏
Ընդհանուր բլեֆառոպլաստիկա միոպլաստիկայով640,000֏
Հոնքերի ձգում180,000֏
Կանտոպեկսիա 2 կողմ180,000֏
Կանտոպեկսիա 1 կողմ90,000֏

 

Օտոպլաստիկա մեկ կողմից120,000֏
Օտոպլաստիկա երկու կողմից240,000֏
Օտոպլաստիկա ականջախեցիների դեֆորմացիայի շտկումով300,000֏
Օտոպլաստիկա աճառի ռեկոնստրուկցիայով320,000֏

 

 

 

 

 

Լիպոֆիլինգ դեմքի փոքր ծավալ (մինչև 5ml)120,000֏
Լիպոֆիլինգ դեմքի միջին ծավալ200,000֏
Լիպոֆիլինգ դեմքի մեծ ծավալ (մինչև 10ml)250,000֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի մեծ ծավալ210,000֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի միջին ծավալ160,000֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի փոքր ծավալ90,000֏
Դեմքի լիպոմոդելավորում320,000֏
  
Դեմքի լիպոսակցիա80,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա մեծ ծավալ280,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա միջին ծավալ200,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա փոքր ծավալ 1 սրվ.70,000֏
Մարմնի լիպոսակցիա փոքր ծավալ 2 սրվ.130,000֏
Պարանոցի լիպոսակցիա130,000֏
Ծոծրակային շրջանի լիպոսակցիա160,000֏
Մինի աբդոմինոպլաստիկա180,000֏
Ներարկում անոթախցանող դեղորայքով (1 սրվակ )70,000 ֏

 

Փոքր ամոթաշրթերի պլաստիկա240,000֏
Մեծ ամոթաշրթերի լիպոֆիլինգ180,000֏
Ամոթաշրթերի ձգում150,000֏
Մազերի տրանսպլանտացիա  FUE600 ֏
Մազերի տրանսպլանտացիա FUT500 ֏
Հոնքերի տրանսպլանտացիա240,000֏
Ափային ապոնևրոզի հեռացում < Դյուպուիտրենի հիվանդություն>200,000֏
Ափային ապոնևրոզի հեռացում տեղային պլաստիկայով320,000֏
Ափային ապոնևրոզի մասնահատում150,000֏
Օստիոսինթեզ 1 ֆալանգի 120,000֏
Օստիոսինթեզ  2 ֆալանգի 180,000֏
Տենատոմիա щелкающий палец60,000֏
Սինովիալ բշտի (գիգրոմայի) հեռացում 1հատ60,000֏
Hallux Valgus երկկողմանի շտկում520,000֏
Մատի մուրճանման դեֆորմացիայի շտկում180,000֏
Ներաճած եղունգի շտկում 1 կողմ75,000֏
Ներաճած եղունգի շտկում 2 կողմ130,000֏
Սինդակտիլիայի շտկում200,000֏
Նևրոլիզ220,000֏
Նյարդի դեկոմպրեսիա նևրոլիզով300,000֏
Նյարդի դեկոմպրեսիա200,000֏
Տենոլիզ110,000֏
Կարպալ խողովակի համախտանիշ240,000֏
Կուբիտալ խողովակի համախտանիշ240,000֏
Նյարդի կար260,000֏
Ծալիչ ջլի կար 1 հատ100,000֏
Ծալիչ ջլի կար 2 հատ170,000֏
Տարածիչ ջլի կար 1 հատ80,000֏
Տարածիչ ջլի կար 2 հատ150,000֏
Միջֆալանգային հոդի արթրոդեզ140,000֏
Րինոֆիմա210,000֏

ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱ

Միջհոնքային կնճիռների հարթեցում 45,000 ֏
Կնճիռների հարթեցում 1 զոնա50,000 ֏
Կնճիռների հարթեցում 2 զոնա65,000 ֏
Ամբողջ դեմքի կնճիռների հարթեցում80,000 ֏
Կնճիռների հարթեցում աչքեր50,000 ֏
Կնճիռների հարթեցում պարանոց65,000 ֏
Հիպերհիդրոզի բուժում120,000 ֏
Բոտոքս միգրենի դեմ80,000 ֏
Քթի ներարկումային պլաստիկա150,000 ֏
Հարքթային շրջանի կնճիռների հարթեցում ամբողջությամբ130,000 ֏
Հարքթային շրջանի կնճիռների հարթեցում մասամբ 115,000 ֏
Հարքթային շրջանի կնճ. հարթեցում և բերանի անկյունների բարձրացում120,000 ֏
Հարքթ. շրջ. Կնճ. հարթեցում և բերանի անկյունների բարձրացում125,000 ֏
Դեմքի օվալի շտկում  և մաշկի ձգում105,000 ֏
Դեմքի օվալի շտկում 95,000 ֏
Դեմքի օվալի շտկում մասնակի85,000 ֏
Դեմքի օվալի շտկում  և մաշկի ձգում140,000 ֏
Այտոսկրերի մոդելավորում մասամբ 115,000 ֏
Այտոսկրերի մոդելավորում ամբողջությամ 250,000 ֏
Շուրթերի մոդելավորում65,000 ֏
Շուրթերի մոդելավորում և ծավալի ավելացում110,000 ֏
Շուրթերի մոդելավորում և ծավալի ավելացում130,000 ֏
Շուրթերի մոդելավորում, ծավալի ավելու, բերանի անկյունների բարձրացում100,000 ֏
Մարմնի ուրվագծերի ծավալի ավելացում փոքր  ծավալ145,000 ֏
Մարմնի ուրվագծերի ծավալի ավելացում միջին  ծավալ370,000 ֏
Մարմնի ուրվագծերի ծավալի ավելացում մեծ  ծավալ595,000 ֏
Մարմնի ուրվագծային պլաստիկա մեծ ծավալ62,000 ֏
Մարմնի ուրվագծային պլաստիկա միջին  ծավալ55,000 ֏
Մարմնի ուրվագծային պլաստիկա փոքր  ծավալ 45,000 ֏

 

 

 

 

 

Դեմքի խորը մաքրում20,000 ֏
Դեմքի մաքրում մասնակի16,000 ֏
Մեջքի մաքրում30,000 ֏
Մեջքի մաքրում մասնակի24,000 ֏
Դեկոլտեի մաքրում20,000 ֏
Ուլտրաձայնային մաքրում10,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով դեմք3,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով մեջք5,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով գլուխ5,000 ֏

 

 

Միկրոդերմաբրազիա դեմքի10,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա դիմակով15,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա մեջքը մասամբ20,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա մեջքը ամբողջությամբ30,000 ֏
Միկրոդերմաբրազիա ձեռքեր30,000 ֏
Երեք քայլ փիլինգ  ամբողջ դեմք50,000 ֏
Երեք քայլ փիլինգ այտեր32,000 ֏
Գլիկոլաթթվով փիլինգ ամբողջ դեմք12,000 ֏
Գլիկոլաթթվով փիլինգ այտեր10,000 ֏
Սալիցիլաթթվով պիլինգ ամբողջ դեմք12,000 ֏
Սալիցիլաթթվով պիլինգ այտեր10,000 ֏
Գլիկոլիկ փիլինգ պարանոց և լանջաբացվածք15,000 ֏
Գլիկոլիկ փիլինգ դեմք և պարանոց16000
Գլիկոլիկ փիլինգ դեմք+պարանոց+լանջաբացվածք20000
Նշային փիլինգ  ամբողջ դեմք12,000 ֏
Նշային փիլինգ  այտեր10,000 ֏
Ջեսներ փիլինգ 14%  ամբողջ դեմք12,000 ֏
Ջեսներ փիլինգ 14% այտեր10,000 ֏
  
Դեղին փիլինգ փոքր զոնա5,000 ֏
Դեղին փիլինգ ամբողջ դեմք10,000 ֏
Դեղին փիլինգ ամբողջ դեմք և լանջաբացվածք20,000 ֏
  
Ինտիմ զոնայի փիլինգ ամբողջը35,000 ֏
Ինտիմ զոնայի փիլինգ մասնակի30,000 ֏
ՓԻ ԱՌ ԷՔՍ ԹԻ 33 փիլինգ  ամբողջ դեմք35,000 ֏
ՓԻ ԱՌ ԷՔՍ ԹԻ 33 փիլինգ այտեր30,000 ֏
Բիո Ռեփիլ փիլինգ ամբողջ դեմք30,000 ֏
Բիո Ռեփիլ փիլինգ այտեր28,000 ֏

 

Գլխամաշկի մեզոթերապիա մերսումով15,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա12,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա մազաթափության դեմ մերսումով20,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա մազաթափության դեմ16,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա յուղոտության դեմ մերսումով15,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա յուղոտության դեմ12,000 ֏
Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով մազաթափության դեմ մերսումով22,000 ֏
Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով մազաթափության դեմ20,000 ֏
Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով ամբողջ դեմքի համար22,000 ֏
Երիտասարդացնող մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով35,000 ֏
Մազերի աճը խթանող մեզոթերապիա25,000 ֏
Մեզոթերապիա Վիտամին C  ամբողջ դեմք20,000 ֏
Մեզոթերապիա Վիտամին C  այտեր18,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ 
Պլազմոլիֆթինգ ամբողջ դեմք40,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ աչքեր և այտեր36,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ պարանոց34,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ լանջաբացվացք32,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ այտեր15,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ աչքեր20,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ դեմք և պարանոց70,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ դեմք և լանջաբացվացք, ձեռքեր80,000 ֏
Գլխամաշկի պլազմոլիֆտինգ30,000 ֏
Գլխամաշկի գագաթային պլազմոլիֆտինգ28000
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում60,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում աչքեր50,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի սնուցում60,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի հակապիգմենտային70,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում75,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում80,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի երիտասադրեցում70,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա հակատարիքային55,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա հարակնային շրջանի55000
Լազերային էպիլյացիա ճակատ3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  այտոսկր3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  բակեր3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  վերին շրթունք2,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  կզակ3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  պարանոց5,000 ֏
  
Լազերային էպիլյացիա  դեմք10,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  թևատակ6,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ականջներ5,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ձեռքեր մինչև արմունկ10,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ձեռքեր ամբողջությամբ20,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա բիկինի20,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  բիկինի և փոր25,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա ոտքեր50,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա  ոտքեր մինչև ծունկ30,000 ֏
  
Դեմքի ակնեի լազերային  բուժում փոքր ծավալ10,000 ֏
Դեմքի ակնեի լազերային  բուժում միջին ծավալ20,000 ֏
Դեմքի ակնեի լազերային  բուժում մեծ ծավալ35,000 ֏
Մեջքի ակնեի լազերային  բուժում փոքր ծավալ40,000 ֏
Մեջքի ակնեի լազերային  բուժում միջին ծավալ50,000 ֏
Մեջքի ակնեի լազերային  բուժում մեծ ծավալ60,000 ֏
Ստրիաների  լազերային  բուժում փոքր ծավալ25,000 ֏
Ստրիաների լազերային  բուժում միջին ծավալ35,000 ֏
Ստրիաների  լազերային  բուժում մեծ ծավալ55,000 ֏

 

 

 

Ռադիոալիքային երիտասարդեցում ամբողջ դեմքի40,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում պարանոց35,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում դեմքի այտեր30,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում հարակնային շրջանի20,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում թևատակերի25,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում ձեռքերի20,000 ֏
Դեմքի 30,000 ֏
Պարանոց20,000 ֏
Լանջաբացված20,000 ֏
Ձեռքեր20,000 ֏
Դեմքի, Պարանոց,  Լանջաբացված60,000 ֏

 

 

 

 

Կզակ10,000 ֏
Ճակատ15,000 ֏
Այտեր20,000 ֏
Ճակատ, այտեր30,000 ֏
Դեմքի45,000 ֏
Պարանոց20,000 ֏
Դեմքի, պարանոց50,000 ֏

 

 

 

 

 

 

Լազերային հեռացում 1 հատ10,000 ֏
Լազերային հեռացում 2-5 հատ20,000 ֏

 

 

 

 

 

 

 

ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ֆոնոֆորեզ3,000 ֏
Էլեկտրոֆորեզ3,000 ֏
Պարաֆինոթերապիա5,000 ֏
Լազերային սանրով պրոցեդուրա3,000 ֏
Դարսոնվալացում2,000 ֏
Հետվն. վերակ. ուսագոտու և  վերին վերջույթի6,000 ֏
Հետվն. վերակ. ստորին վերջույթի6,000 ֏
Հետվն. վերակ. ողնուղեղի10,000 ֏
Հետվն. վերակ. հետինսուլտային (հեմորագիկ և իշեմիկ)10,000 ֏
Հետվն. վերակ.ուռուցքահատումից հետո10,000 ֏
Հետվն. վերակ.միջողային ճողվածքահատումից հետո10,000 ֏
Հետվն. վերակ.պոլինևրիտներ10,000 ֏
Հետվն. վերակ.թույլ  պարեզ և պարալիչ10,000 ֏
Վեր. թերապ.(սկոլիոզ  1- 2  աստ)7,000 ֏
Վեր. թերապ.(սկոլիոզ  3- 4  աստ)10,000 ֏
Վեր. թերապ. (կիֆոզ)7,000 ֏
Վեր. թերապ. (ծուռվզություն)10,000 ֏
Կինեզոթերապիա10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ պարանոցային10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ կրծքային10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ գոտկային10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ ընդհանուր15,000 ֏
Մասնագետի խորհրդատվություն10,000 ֏
Դեղորայքային բուժում15,000 ֏
Մասնագետի խորհրդատվություն10,000 ֏
Սննդաբանի խորհրդատվություն10,000 ֏