Կոնսուլտացիա 10,000 ֏
Կոնսուլտացիա նշանակումով 20,000 ֏
Սեռավարակման բուժում 20,000 ֏
Կոմբինացված սեռավարակների բուժում 40,000 ֏
Ներարգանդային պլազմոթերապիա 40,000 ֏
Հղիության դեղորայքային ընդհատում 30,000 ֏
Արգանդի պարանոցի աբլյացիա 50.000 ֏
Բիոպտատի նմուշառում 20,000 ֏
Արգանդի խոռոչի ասպիրացիա 35,000 ֏
Ներագանդային պարույրի տեղադրում 30,000 ֏
Ներագանդային պարույրի հեռացում 10,000 ֏
Հեշտոցի 1-2 աստիճանի իջեցման լազերային բուժում 100.000 ֏
Արգանդի պարանոցի մշակում RF ալիքով 40,000 ֏
Ենթամաշկային հակաբեղմնավորիչի տեղադրում 25,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 1 զոնա 15,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 2 զոնա 20,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 3 զոնա 25,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 4 զոնա 30,000 ֏
Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա առանց ավշային հանգույց 10,000 ֏
Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 10,000 ֏
Փոքր կոնքի սոնոգրաֆիա (տրանսաբդոմինալ) 10,000 ֏
Որովայնի սոնոգրաֆիա 10,000 ֏
Բարակ ասեղային ասպիրացիա 30,000 ֏
Փափուկ հյուսվածքների ուլտրաձայնային հետազոտություն 10,000 ֏
Դուպլեքս հետազոտություն վերին վերջույթներ 12,000 ֏
Դուպլեքս հետազոտություն ստորին վերջույթներ 15,000 ֏
Դուպլեքս հետազոտություն պարանոց 15,000 ֏
Մաշկաբանի խորհրդատվություն 15,000 ֏
Սնկային հիվանդության բուժում 15,000 ֏
Ռուբրոմիկոզների բուժում 30,000 ֏
Մաշկի պարազիտար հիվանդությունների բուժում 20,000 ֏
Հասարակ հերպեսի բուժում 10,000 ֏
Գոտևորող հերպեսի բուժում 20,000 ֏
Գոտևորող հերպեսի բուժում սրսկումներով 40,000 ֏
Էկզեմայի բուժում 40,000 ֏
Տոքսիկոդերմիայի բուժում 20,000 ֏
Նեյրոդերմիայի բուժում 40,000 ֏
Փսորիազի բուժում 60,000 ֏
Հիելիտի բուժում 40,000 ֏
Դեմոդեկոզի բուժում 50,000 ֏
Կարմիր տափակ որքինի բուժում 50,000 ֏
Եղնջացանի բուժում 30,000 ֏
Ալոպեցիայի բուժում 60,000 ֏
Առաջնակի զննում 10,000 ֏
Քթի փոքր ծավալի վերքերի մշակում 50,000 ֏
Քթի, քիթըմպանի, ըմպանի, կոկորդի ներզննում (ֆիբրոսկոպիա) 15,000 ֏
Ականջի մանրադիտական զննում (օտոմիկրոսկոպիա) 5,000 ֏
Քթի շնչառության գնհատում (ռինոմանոմետրիա) 10,000 ֏
Լսողական անալիզատորի ստուգում` կամերտոնալ փորձեր, աուդիոմետրիա 10,000 ֏
Լսողական անալիզատորի ստուգում` տիմպանոմետրիա 7,000 ֏
Հիվանդությունների բուժման կուրս 20,000 ֏
Արտաքին լսողական անցուղու մաքրում 10,000 ֏
Թմբկաթաղանթի հատում (միրինգոտոմիա), թմբկախորշի շունտավորում 35,000 ֏
Սրտաբանի խորհրդատվություն 10,000 ֏
Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) 3,000 ֏
Ուլտրաձայնային հետազոտություն սրտի 12,000 ֏

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

Վիրաբույժի կոնսուլտացիա 10,000 ֏
Վիրակապություն 8,000 ֏
Հյուսվածքաբանական հետազոտություն 15,000 ֏
Սպեկտրոֆոտոմետրիկ ներմաշկային քննություն (SIAscopy) 20,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության ռադիոկոագուլյացիա 1 հատ 15,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության ռադիոկոագուլյացիա 2-5 հատ 25,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության  վիրահատական հեռացում 30,000 ֏
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացութ.  վիրահ. հեռացում 2-3 հատ 55,000 ֏
Անութափոսի շրջանի պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա 30,000 ֏
Պարանոցի շրջանի պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա 45,000 ֏
Մարմնի տարածված պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա 70,000 ֏
Մաշկային բարորակ փոքր գոյ. ռադիոնշտարով հեռացում 50,000 ֏
Մաշկային բարորակ փոքր գոյ. ռադիոնշտարով հեռացում 2 հատ 65,000 ֏
Մաշկային բարորակ գոյացության վիրահատական հեռացում 70,000 ֏
Մաշկային բարորակ գոյացության վիրահատական հեռացում 2 հատ 90,000 ֏
Ենթամաշկային ուռուցքների և ուռուցքանման գոյ. հեռացում 90,000 ֏
Մաշկի և ենթ. բարորակ ուռուց. հեռացում հաղորդ. անզգ. 120,000 ֏
Պաթոլոգիկ գոյ. հեռ. դեֆեկտի տեղային հյուսվ. վերակ. 150,000 ֏
Պաթոլոգիկ գոյ. հեռ. դեֆեկտի անոթ. հյուսվ. վերակնգ. 180,000 ֏
Փեղեքված մաշկային պլաստիկա 120,000 ֏
Լիաշերտ մաշկային պլաստիկա 160,000 ֏
Մաշկի պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով 200,000 ֏
Ռոտացիոն մաշկային պլաստիկա 220,000 ֏
Սպիերի բուժում 1 ներերկում (դիպրոսպան) 20,000 ֏
Սպիերի բուժում 1 ներ. (դիպրոսպան և մեթիլուրացիլ) 30,000 ֏
Վերին բլեֆառոպլաստիկա 260,000 ֏
Վերին բլեֆառոպլաստիկա միոպլաստիկայով 300,000 ֏
Ստորին բլեֆառոպլաստիկա 280,000 ֏
Ստորին բլեֆառոպլաստիկա միոպլաստիկայով 340,000 ֏
Ընդհանուր բլեֆառոպլաստիկա 540,000 ֏
Ընդհանուր բլեֆառոպլաստիկա միոպլաստիկայով 640,000 ֏
Հոնքերի ձգում 180,000 ֏
Կանտոպեկսիա 2 կողմ 180,000 ֏
Կանտոպեկսիա 1 կողմ 90,000 ֏
Օտոպլաստիկա մեկ կողմից 120,000 ֏
Օտոպլաստիկա երկու կողմից 240,000 ֏
Օտոպլաստիկա ականջախեցիների դեֆորմացիայի շտկումով 300,000 ֏
Օտոպլաստիկա աճառի ռեկոնստրուկցիայով 320,000 ֏
Լիպոֆիլինգ դեմքի փոքր ծավալ (մինչև 5ml) 120,000 ֏
Լիպոֆիլինգ դեմքի միջին ծավալ 200,000 ֏
Լիպոֆիլինգ դեմքի մեծ ծավալ (մինչև 10ml) 250,000 ֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի մեծ ծավալ 210,000 ֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի միջին ծավալ 160,000 ֏
Լիպոֆիլինգ մարմնի փոքր ծավալ 90,000 ֏
Դեմքի լիպոմոդելավորում 320,000 ֏
Դեմքի լիպոսակցիա 80,000 ֏
Մարմնի լիպոսակցիա մեծ ծավալ 280,000 ֏
Մարմնի լիպոսակցիա միջին ծավալ 200,000 ֏
Մարմնի լիպոսակցիա փոքր ծավալ 1 սրվ. 70,000 ֏
Պարանոցի լիպոսակցիա 130,000 ֏
Ծոծրակային շրջանի լիպոսակցիա 160,000 ֏
Ներարկում անոթախցանող դեղորայքով (1 սրվակ ) 70,000 ֏
Փոքր ամոթաշրթերի պլաստիկա 240,000 ֏
Մեծ ամոթաշրթերի լիպոֆիլինգ 180,000 ֏
Ամոթաշրթերի ձգում 150,000 ֏
Մազերի տրանսպլանտացիա FUE փոքր ծավալ  650,000 ֏
Մազերի տրանսպլանտացիա FUE միջին ծավալ  850,000 ֏
Մազերի տրանսպլանտացիա FUE մեծ ծավալ  1,250,000 ֏
Հոնքերի տրանսպլանտացիա 240,000֏
Դեմքի ձգումն փոքր ծավալ 520,000 ֏
Դեմքի ձգումն մեծ ծավալ 650,000 ֏
Դեմքի ձգում և ՍՄԱՍ լիֆտինգ 750,000 ֏
Ափային ապոնևրոզի հեռացում < Դյուպուիտրենի հիվանդություն> 200,000 ֏
Ափային ապոնևրոզի հեռացում տեղային պլաստիկայով 320,000 ֏
Ափային ապոնևրոզի մասնահատում 150,000 ֏
Օստիոսինթեզ 1 ֆալանգի  120,000 ֏
Օստիոսինթեզ  2 ֆալանգի  180,000 ֏
Տենատոմիա (սեղմող լիգամենտիտ) 60,000 ֏
Սինովիալ բշտի (գիգրոմայի) հեռացում 1հատ 60,000 ֏
Սինովիալ բշտի (գիգրոմայի) հեռացում 1հատ 20%վճարով 12, 000 ֏
Hallux Valgus երկկողմանի շտկում 520,000 ֏
Մատի մուրճանման դեֆորմացիայի շտկում 180,000 ֏
Ներաճած եղունգի շտկում 1 կողմ 75,000 ֏
Ներաճած եղունգի շտկում 2 կողմ 130,000 ֏
Սինդակտիլիայի շտկում 200,000 ֏
Նևրոլիզ 220,000 ֏
Նյարդի դեկոմպրեսիա նևրոլիզով 300,000 ֏
Նյարդի դեկոմպրեսիա 200,000 ֏
Տենոլիզ 110,000 ֏
Կարպալ խողովակի համախտանիշ 240,000 ֏
Կուբիտալ խողովակի համախտանիշ 240,000 ֏
Նյարդի կար 260,000 ֏
Ծալիչ ջլի կար 1 հատ 100,000 ֏
Ծալիչ ջլի կար 2 հատ 170,000 ֏
Տարածիչ ջլի կար 1 հատ 80,000 ֏
Տարածիչ ջլի կար 2 հատ 150,000 ֏
Նևրինոմա Մորտոնա 120,000 ֏
Րինոֆիմա 210,000 ֏

ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱ

Կնճիռների հարթեցում 1 զոնա 50,000 ֏
Կնճիռների հարթեցում 2 զոնա 65,000 ֏
Ամբողջ դեմքի կնճիռների հարթեցում 80,000 ֏
Կնճիռների հարթեցում պարանոց 65,000 ֏
Հիպերհիդրոզի բուժում 120,000 ֏
Բոտոքս միգրենի դեմ 80,000 ֏
Քթի ներարկումային պլաստիկա 150,000 ֏
Դեմքի օվալի շտկում  և մոդելավորում 85,000-180,000 ֏
Այտոսկրերի մոդելավորում ամբողջությամբ 180,000-250,000 ֏
Շուրթերի մոդելավորում 70,000-110,000 ֏
Մարմնի ուրվագծային պլաստիկա ֆիլլերներով փոքր ծավալ 145,000 ֏
Մարմնի ուրվագծային պլաստիկա ֆիլլերներով միջին ծավալ 370,000 ֏
Մարմնի ուրվագծային պլաստիկա ֆիլլերներով մեծ ծավալ 595,000 ֏
Հակացելյուլիտային ներարկում 55,000 ֏
Մարմնի ուրվագծերի շտկում լիպոլիտիկներով 62,000 ֏
Կոնսուլտացիա նշանակումով 10,000 ֏
Դեմքի մաքրում 20,000 ֏
Դեմքի պրոբլեմատիկ մաշկի մաքրում 25,000 ֏
Դեմքի պրոբլեմատիկ մաշկի մաքրում և խնամք 30,000 ֏
Մեջքի մաքրում 30,000 ֏
Դեկոլտեի մաքրում 20,000 ֏
Ուլտրաձայնային մաքրում 10,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով դեմք 3,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով մեջք 5,000 ֏
Խնամք հեղուկ ազոտով գլուխ 5,000 ֏
Երեք քայլ փիլինգ  ամբողջ դեմք 50,000 ֏
Երեք քայլ փիլինգ այտեր 32,000 ֏
Գլիկոլաթթվով փիլինգ  12,000 ֏
Սալիցիլաթթվով պիլինգ  12,000 ֏
Նշային փիլինգ 12,000 ֏
Ջեսներ փիլինգ 14%   12,000 ֏
Լակտիկ փիլինգ 20% 12,000 ֏
ՓԻ ՔՅՈՒ ԷՅՋ փիլինգ 25,000 ֏
Ինտիմ զոնայի փիլինգ 35,000 ֏
ՓԻ ԱՌ ԷՔՍ ԹԻ 33 փիլինգ 25,000 ֏
Բիո Ռեփիլ փիլինգ ամբողջ դեմք 30,000 ֏
Մրգային փիլինգ դեմք 25,000 ֏
Մրգային փիլինգ այտեր 15,000 ֏
Գլխամաշկի մեզոթերապիա մազաթափության դեմ 20,000 ֏
Սպիտակեցնող մեզոթերապիա աչքերի շուրջ 25,000 ֏
Երիտասարդացնող մեզոթերապիա աչքերի շուրջ 20,000 ֏
Երիտասարդացնող մաշկի գույնը վերականգնող մեզոթերապիա 30,000 ֏
Մազերի աճը խթանող մեզոթերապիա 25,000 ֏
Մազերի մեզոթերապիա մազաթափության և յուղոտության դեմ 50,000 ֏
Մեզոթերապիա Վիտամին C 20,000 ֏
Մեզոթերապիա աչքերի մուգ շրջանակների դեմ 35,000 ֏

 

Պլազմոլիֆթինգ ամբողջ դեմք 40,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ պարանոց 34,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ աչքեր 20,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ դեմք և պարանոց 70,000 ֏
Պլազմոլիֆթինգ դեմք և լանջաբացվացք, ձեռքեր 80,000 ֏
Գլխամաշկի պլազմոլիֆտինգ 30,000 ֏
ՓՌՓ դեմք 60,000 ֏
ՓՌՓ գլխամաշկ 40,000 ֏
ՓՌՓ դեմք և պարանոց 80,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի խոնավեցում 60,000 — 80,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա խոնավեցում աչքեր 50,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա դեմքի մաշկի սնուցում 60,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա հակապիգմենտային 70,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա մաշկի երիտասադրեցում 70,000 ֏
Բիորևիտալիզացիա հակատարիքային 55,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում ամբողջ դեմքի 40,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում պարանոց 35,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում դեմքի այտեր 30,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում հարակնային շրջանի 20,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում թևատակերի 25,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում ձեռքերի 20,000 ֏
Դեմքի ակնեի լազերային  բուժում փոքր ծավալ 10,000 ֏
Դեմքի ակնեի լազերային  բուժում միջին ծավալ 20,000 ֏
Դեմքի ակնեի լազերային  բուժում մեծ ծավալ 35,000 ֏
Մեջքի ակնեի լազերային  բուժում փոքր ծավալ 40,000 ֏
Մեջքի ակնեի լազերային  բուժում միջին ծավալ 50,000 ֏
Մեջքի ակնեի լազերային  բուժում մեծ ծավալ 60,000 ֏
Ստրիաների  լազերային  բուժում փոքր ծավալ 25,000 ֏
Ստրիաների լազերային  բուժում միջին ծավալ 35,000 ֏
Ստրիաների  լազերային  բուժում մեծ ծավալ 55,000 ֏
Լիմֆոդրենաժային մերսում 20,000 ֏
Ականջի դակում 5,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա ճակատ 3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա այտոսկր 3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա բակեր 3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա վերին շրթունք 2,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա կզակ 3,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա պարանոց 5,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա դեմք 10,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա թևատակ 6,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա ականջներ 5,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա ձեռքեր մինչև արմունկ 10,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա ձեռքեր ամբողջությամբ 20,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա բիկինի 20,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա բիկինի և փոր 25,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա ոտքեր 50,000 ֏
Լազերային էպիլյացիա ոտքեր մինչև ծունկ 30,000 ֏
Լազերային էպիլացիա 1 իմպուլս 40 ֏
Կզակ 10,000 ֏
Ճակատ 15,000 ֏
Այտեր 20,000 ֏
Ճակատ, այտեր 30,000 ֏
Դեմքի 45,000 ֏
Պարանոց 20,000 ֏
Դեմքի, պարանոց 50,000 ֏
Դեմքի  30,000 ֏
Պարանոց 20,000 ֏
Լանջաբացված 20,000 ֏
Ձեռքեր 20,000 ֏
Դեմքի, Պարանոց,  Լանջաբացված 60,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում աչքեր 110,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում այտեր 120,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում դեմք 150,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում դեմք, պարանոց 200,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում դեմք, պարանոց, դեկոլտե 250,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում փոքր ծավալ 90,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում արմունկ 100,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում թևատակ 120,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում նստատեղ 250,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում ազդրեր 350,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում ազդրերի ներքին մակերես 200,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում որովայն 250,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում ծունկ 150,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում ծունկ և արմունկ 200,000 ֏
Ֆրակցիոն ռադիոալիքային երիտասարդացում ազդրեր, նստատեղ, որովայն 600,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում դեմք 30,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում դեմք, պարանոց 50,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում դեմք, պարանոց, դեկոլտե 80,000 ֏
Ռադիոալիքային երիտասարդեցում աչքեր 25,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա դեմք 130,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա դեմք, պարանոց 180,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա փոքր ծավալ 75,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա թևատակ 100,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա արմունկ 90,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա որովայն 220,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա նստատեղ 220,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա ազդրեր 310,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա ազդրերի ներքին մակերես 180,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա ազդրեր, նստատեղ, որովայն 550,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա ծունկ 120,000 ֏
Մաշկի ձգում Ֆռակտորա ծունկ և արմունկ 180,000 ֏

ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մասնագետի խորհրդատվություն 10,000 ֏
Ֆոնոֆորեզ 5,000 ֏
Էլեկտրոֆորեզ 3,000 ֏
Պարաֆինոթերապիա 5,000 ֏
Պրեսոթերապիա 10,000 ֏
Միոստիմուլացիա 10,000 ֏
Միոստիմուլացիա մասնակի 5,000 ֏
Լազերային սանրով պրոցեդուրա 3,000 ֏
Դարսոնվալացում 2,000 ֏
Հետվն. վերակ. ուսագոտու և  վերին վերջույթի 6,000 ֏
Հետվն. վերակ. ստորին վերջույթի 6,000 ֏
Հետվն. վերակ. ողնուղեղի 10,000 ֏
Հետվն. վերակ. հետինսուլտային (հեմորագիկ և իշեմիկ) 10,000 ֏
Հետվն. վերակ.ուռուցքահատումից հետո 10,000 ֏
Հետվն. վերակ.միջողային ճողվածքահատումից հետո 10,000 ֏
Հետվն. վերակ.պոլինևրիտներ 10,000 ֏
Հետվն. վերակ.թույլ  պարեզ և պարալիչ 10,000 ֏
Վեր. թերապ.(սկոլիոզ  1- 2  աստ) 7,000 ֏
Վեր. թերապ.(սկոլիոզ  3- 4  աստ) 10,000 ֏
Վեր. թերապ. (կիֆոզ) 7,000 ֏
Վեր. թերապ. (ծուռվզություն) 10,000 ֏
Կինեզոթերապիա 10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ պարանոցային 10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ կրծքային 10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ գոտկային 10,000 ֏
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ ընդհանուր 15,000 ֏
Դեղորայքային բուժում 15,000 ֏
Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն 10,000 ֏
Էնդոկրին վիրաբույժի խորհրդատվություն 10,000 ֏
Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն նշանակումով 20,000 ֏
Նյարդաբանի խորհրդատվություն 10,000 ֏
Թերապևտի խորհրդատվություն 10,000 ֏
Ճարպակալման բուժում 60,000 ֏

ՆՎԵՐ ՔԱՐՏ

Նվեր-քարտ 10,000 ֏
Նվեր-քարտ 20,000 ֏
Նվեր-քարտ 30,000 ֏
Նվեր-քարտ 50,000 ֏
Նվեր-քարտ 100,000 ֏