Մի փոքր վիճակագրություն։ Մինչ այսօր մենք ունեցել ենք՝