Doctors

Կոնտուրային պլաստիկա

Կոնտուրային պլաստիկան ոչ վիրահատական միջամտություն է, որը Ձեզ թույլ կտա՝
 
• հարթել դեմքի և պարանոցի կնճիռները
• շտկել դեմքի կառուցվածքը
• արտահայտիչ դարձնել այտերը
• ձևավորել կզակը
• ձևափոխել քթի կառուցվածքը
• ավելացնել շուրթերի ծավալը:

 

Մանրամասների համար կարող եք գրել մեզ նամակ, սեղմելով
այստեղ ⬇️⬇️
m.me/DaVinciClinicArmenia
Իսկ գրանցվելու համար՝
📲012 90 90 90
📲 096 54 82 73