Doctors

New prices

New prices for all types of contouring plastic services at Da Vinci Clinic.


📍Շուրթերի ձևի և ծավալի փոփոխում` 60 000 -ից մինչ 100 000 դրամ:
Խորհրդատվությունն ԱՆՎՃԱՐ է։Մանրամասների համար կարող եք գրել մեզ նամակ, սեղմելով
here ⬇️⬇️
m.me/DaVinciClinicArmenia
@da_vinci_clinic
And to register:
📲012 90 90 90
📲 096 54 82 73
🏠 India St. 2 /former Dzorapi/