Նյարդաբանի խորհրդատվություն10 000
Գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվություն10 000
Թերապևտի խորհրդատվություն10 000
Էնդոկրինոլոգի խորհհրդատվություն10 000
Էնդոկրին վիրաբույժի խորհհրդատվություն10 000
Սննդաբանի խորհրդատվություն10 000
Կոնսուլտացիա10 000
Կոնսուլտացիա նշանակումով20 000
Սեռավարաքման բուժում20 000
Հղիության դեղորայքիային ընդհատում25 000
Առաջնակի զննում10,000
Կրկնակի զննում5,000
Քթի, քիթըմպանի, ըմպանի, կոկորդի ներզննում (ֆիբրոսկոպիա)15,000
Ականջի մանրադիտական զննում (օտոմիկրոսկոպիա)5,000
Քթի շնչառության գնհատում (ռինոմանոմետրիա)10,000
Լսողական անալիզատորի ստուգում` կամերտոնալ փորձեր, աուդիոմետրիա10,000
Լսողական անալիզատորի ստուգում` տիմպանոմետրիա7,000
Հիվանդությունների բուժման կուրս20,000
Արտաքին լսողական անցուղու մաքրում10,000
Թմբկաթաղանթի հատում (միրինգոտոմիա), թմբկախորշի շունտավորում35 000
Վերծնոտային (հայմորյան) խոռոչի պունկցիա20 000
Քթային արյունահոսության դադարեցում25 000
Քթի, քիթըմպանի, ըմպանի, կոկորդի արտաքին լսուղիների օտար մարմնի (մարմինների) հեռացում30 000
Քթի, քիթըմպանի, ըմպանի, կոկորդի արտաքին լսուղիների փոքր ծավալի բարորակ նորագոյացումներ մասնահատում (բիոպսիա)30 000
Քթի, քիթըմպանի, ըմպանի, կոկորդի արտաքին լսուղիների փոքր ծավալի բարորակ նորագոյացումներ հեռացում50 000
Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի փոքր ծավալի վերքերի մշակում50 000
Գլխի, դեմքի, ականջախեցիների, պարանոցի փոքր ծավալի բարորակ նորագոյացումներ հեռացում55 000
Քթի խոռոչի ստորին խեցիների ալիքային մշակում (Surtron)120 000
Փափուկ քիմքի ալիքային մշակում (Surtron)120,000
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 1 զոնա15 000
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 2 զոնա20 000
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 3 զոնա25 000
Ուլտրաձայնային հետազոտություն 4 զոնա30 000
Դուպլեքս հետազոտություն10 000
Դոպլեր հետազոտություն15 000
Բարակ ասեղային ասպերացիա30 000
Վիրաբույժի կոնսուլտացիա10 000
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության ռադիոկոագուլյացիա 1 հատ15 000
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության ռադիոկոագուլյացիա 2-5 հատ25 000
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության վիրահատական հեռացում Վերնամաշկի մակերեսային գոյացության վիրահատական հեռացում30 000
Վերնամաշկի մակերեսային գոյացութ. վիրահ. հեռացում 2-3 հատ55 000
Մաշկային բարորակ փոքր գոյ. ռադիոնշտարով հեռացում50 000
Մաշկային բարորակ փոքր գոյ. ռադիոնշտարով հեռացում 2 հատ65 000
Մաշկային բարորակ գոյացության վիրահատական հեռացում70 000
Մաշկային բարորակ գոյացության վիրահատական հեռացում 2 հատ90 000
Ենթամաշկային ուռուցքների և ուռուցքանման գոյ. հեռացում90 000
Մաշկի և ենթ. բարորակ ուռուց. հեռացում հաղորդ. անզգ.120 000
Պաթոլոգիկ գոյ. հեռ. դեֆեկտի տեղային հյուսվ. վերակ.150 000
Պաթոլոգիկ գոյ. հեռ. դեֆեկտի անոթ. հյուսվ. վերակնգ.180 000
Փեղեքված մաշկային պլաստիկա120 000
Լիաշերտ մաշկային պլաստիկա160 000
Մաշկի պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով200 000
Ռոտացիոն մաշկային պլաստիկա220 000
Սպիերի բուժում 1 ներերկում (դիպրոսպան)20 000
Սպիերի բուժում 1 ներ. (դիպրոսպան և մեթիլուրացիլ)30 000
Մազերի տրանսպլանտացիա FUE600
Հոնքերի տրանսպլանտացիա240 000
Վերին բլեֆառոպլաստիկա260 000
Վերին բլեֆառոպլաստիկա280 000
Օտոպլաստիկա240 000
Կանտոպեկսիա 2 կողմ180 000
Hallux Valgus երկկողմանի շտկում520 000
Մատի մուրճանման դեֆորմացիայի շտկում180 000
Ներաճած եղունգի շտկում 1 կողմ75 000
Սինդակտիլիայի շտկում200 000
Լիպոֆիլինգ դեմքի փոքր ծավալ (մինչև 5ml)120 000
Լիպոֆիլինգ դեմքի միջին ծավալ200 000
Լիպոֆիլինգ դեմքի մեծ ծավալ (մինչև 10ml)250 000
Լիպոֆիլինգ մարմնի մեծ ծավալ210 000
Լիպոֆիլինգ մարմնի միջին ծավալ160 000
Լիպոֆիլինգ մարմնի փոքր ծավալ90 000
Դեմքի լիպոսակցիա80 000
Մարմնի լիպոսակցիա մեծ ծավալ280,000
Մարմնի լիպոսակցիա միջին ծավալ200 000
Մարմնի լիպոսակցիա փոքր ծավալ 1 սրվ.70 000
Ներարկում անոթախցանող դեղորայքով70 000
Փոքր ամոթաշրթերի պլաստիկա240 000
Մեծ ամոթաշրթերի լիպոֆիլինգ180 000
Մազերի տրանսպլանտացիա FUT500
Հոնքերի ձգում180 000
Նևրոլիզ220 000
Նյարդի դեկոմպրեսիա200 000
Տենոլիզ110 000
Կարպալ խողովակի համախտանիշ240 000
Կանտոմեկսիա 1 կողմ90 000
Ներաճած եղունգի շտկում 2 կողմ180 000
Մարմնի լիպոսակցիա փոքր ծավալ 2 սրվ.130 000
Պարանոցի լիպոսակցիա130 000
Ամոթաշուրթերի ձգում150 000
Նյարդի կար260 000
Ծալիչ ջլի կար 1 հատ100 000
Ծալիչ ջլի կար 2 հատ170 000
Տարածիչ ջլի կար 1 հատ80 000
Տարածիչ ջլի կար 2 հատ150 000
Միջֆալանգային հոդի արթրոդեզ140 000
Վիրակապություն8000
Անութափոսի շրջանի պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա30 000
Պարանոցի շրջանի պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա45 000
Մարմնի տարածված պապիլոմաների ռադիոկոագուլյացիա70 000
Սինովիալ բշտի (գիգրոմայի) հեռացում 1հատ60 000
Ֆոնոֆորեզ3000
Էլեկտրոֆորեզ3000
Պարաֆինոթերապիա5000
Լազերային սանրով պրոցեդուրա3000
Դարսոնվալացում2000
Հետվն. վերակ. ուսագոտու և վերին վերջույթի6000
Հետվն. վերակ. ստորին վերջույթի6000
Հետվն. վերակ. ողնուղեղի10 000
Հետվն. վերակ. հետինսուլտային (հեմորագիկ և իշեմիկ)10 000
Հետվն. վերակ.ուռուցքահատումից հետո10 000
Հետվն. վերակ.միջողային ճողվածքահատումից հետո10 000
Հետվն. վերակ.պոլինևրիտներ10 000
Հետվն. վերակ.թույլ պարեզ և պարալիչ10 000
Վեր. թերապ.(սկոլիոզ 1- 2 աստ)7000
Վեր. թերապ.(սկոլիոզ 3- 4 աստ)10 000
Վեր. թերապ. (կիֆոզ)7000
Վեր. թերապ. (ծուռվզություն)10 000
Կինեզոթերապիա10 000
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ պարանոցային10 000
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ կրծքային10 000
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ գոտկային10 000
Վեր. թերապ. օստեոխոնդրոզ ընդհանուր15 000
Մասնագետի խորհրդատվություն10 000
Դեղորայքային բուժում15 000

ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱ

Ամբողջ դեմք / Ռադիոալիքային երիտասարդեցում ամբողջ դեմքի40,000
Ամբողջ դեմք / Ռադիոալիքային երիտասարդեցում պարանոց35 000
Ամբողջ դեմք / Ռադիոալիքային երիտասարդեցում դեմքի այտեր30 000
Դեմք և Դեկոլտե60 000
Հարակնային շրջան / Ռադիոալիքային երիտասարդեցում հարակնային շրջանի20 000
Հարակնային շրջան15 000
Թևատակ / Ռադիոալիքային երիտասարդեցում թևատակերի25 000
Ձեռքեր / Ռադիոալիքային երիտասարդեցում ձեռքերի20 000
Filorga 3ml / Բիորեվիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում60,000
Filorga HA 3ml/70 000
Filorga 135 (max скидка 10%) / Բիորեվիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում աչքեր50 000
Filorga 135 HA (max скидка 10%) / Բիորեվիտալիզացիա դեմքի մաշկի սնուցում60 000
NEAUVIA / Բիորեվիտալիզացիա դեմքի մաշկի հակապիգմենտային70 000
NEAUVIA HYDRO DELUXE 2,5ml /70 000
HYALYAL Xela Rederm 1,1% / Բիորեվիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում75 000
HYALYAL Xela Rederm 1,8% / Բիորեվիտալիզացիա դեմքի մաշկի խոնավեցում80 000
HYALYAL Xela Rederm 2,2% /80 000
IAL system / Բիորեվիտալիզացիա դեմքի մաշկի երիտասադրեցում70 000
AQUASHINE 2mg / Բիորեվիտալիզացիա հակատարիքային55 000
Ճակատ / Լազերային էպիլյացիա ճակատ3000
Այտոսկր / Լազերային էպիլյացիա այտոսկր3000
Բակեր / Լազերային էպիլյացիա բակեր3000
Վերին շրթունք / Լազերային էպիլյացիա վերին շրթունք2000
Կզակ / Լազերային էպիլյացիա կզակ3000
Պարանոց / Լազերային էպիլյացիա պարանոց5000
Դեմք / Լազերային էպիլյացիա դեմք5000
Դեմք / Լազերային էպիլյացիա դեմք10 000
Թևատակ / Լազերային էպիլյացիա թևատակ6000
Ականջներ / Լազերային էպիլյացիա ականջներ5000
Թևեր / Լազերային էպիլյացիա ձեռքեր մինչև արմունկ10 000
Թևեր / Լազերային էպիլյացիա ձեռքեր ամբողջությամբ20 000
Բիկինի / Լազերային էպիլյացիա բիկինի20 000
Բիկինի / Լազերային էպիլյացիա բիկինի և փոր25 000
Ոտքեր / Լազերային էպիլյացիա ոտքեր50 000
Ոտքեր մինչև ծունկ / Լազերային էպիլյացիա ոտքեր մինչև ծունկ30 000
Լազերային էպիլացիա / Լազերային էպիլացիա 1 իմպուլս40 000
Պլազմոլիֆթինգ Դեմք / Պլազմոլիֆթինգ ամբողջ դեմք40 000
Պլազմոլիֆթինգ Դեմք / Պլազմոլիֆթինգ աչքեր և այտեր36 000
Պլազմոլիֆթինգ Դեմք / Պլազմոլիֆթինգ պարանոց34 000
Պլազմոլիֆթինգ Դեմք / Պլազմոլիֆթինգ լանջաբացվացք32 000
Պլազմոլիֆթինգ այտեր / Պլազմոլիֆթինգ այտեր15 000
Պլազմոլիֆթինգ աչքեր / Պլազմոլիֆթինգ աչքեր20 000
Պլազմոլիֆթինգ Դեմք+ պարանոց / Պլազմոլիֆթինգ դեմք և պարանոց70 000
Պլազմոլիֆթինգ Դեմք+ դեկոլտե / Պլազմոլիֆթինգ դեմք և լանջաբացվացք, ձեռքեր80 000
Դեմք թարմեցումով50 000
Դեմք և լանջաբացվածք50 000
Դեմք +լանջաբացվածք թարմեցումով60 000
Գլխի պլազմոլիֆտինգ / Գլխամաշկի պլազմոլիֆտինգ30 000
Գլխի պլազմոլիֆտինգ / Գլխամաշկի գագաթային պլազմոլիֆտինգ28 000
Ազդրերի շրջան30 000
PRP թերապիա200,000
Migliorin Մեկ զոնա / Գլխամաշկի մեզոթերապիա մերսումով15 000
Migliorin Մեկ զոնա / Գլխամաշկի մեզոթերապիա12 000
Մերսում սրվակով+ Dermaheal / Գլխամաշկի մեզոթերապիա մազաթափության դեմ մերսումով20 000
Մերսում սրվակով+ Dermaheal / Գլխամաշկի մեզոթերապիա մազաթափության դեմ16 000
Մերսում սրվակով+ Martinex / Գլխամաշկի մեզոթերապիա յուղոտության դեմ մերսումով15 000
Մերսում սրվակով+ Martinex / Գլխամաշկի մեզոթերապիա յուղոտության դեմ12 000
Մերսում սրվակով+ Laennec / Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով մազաթափության դեմ մերսումով22 000
Մերսում սրվակով+ Laennec / Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով մազաթափության դեմ20 000
Մերսում սրվակով+ Laennec18 000
Մերսում սրվակով+ Curacen / Մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով ամբողջ դեմքի համար22 000
Մերսում սրվակով+ Curacen20 000
Մերսում սրվակով+ Curacen18 000
Մերսում սրվակով+ Curacen essence20 000
Մերսում սրվակով+ Curacen essence18 000
Մերսում սրվակով+ Laennec+Curacen / Երիտասարդացնող մեզոթերապիա ընկերքի հիմքով35 000
Մերսում սրվակով+ Laennec+Curacen30 000
Մերսում սրվակով+ Apriline / Մազերի աճը խթանող մեզոթերապիա25 000
Մերսում սրվակով+ Apriline20 000
AA2G 20% Vitamin C / Մեզոթերապիա Վիտամին C ամբողջ դեմք20 000
AA2G 20% Vitamin C / Մեզոթերապիա Վիտամին C այտեր18,000
Գլիկոլաթթվով փիլինգ (Medicalia)12,000
Գլիկոլաթթվով փիլինգ (Medicalia)10 000
Էնզիմային փիլինիգ + դիմակ20 000
Էնզիմային փիլինիգ + դիմակ16 000
TCA Peeling (Skin Tech)35 000
3-step Peeling (ZO) / Երեք քայլ փիլինգ ամբողջ դեմք40 000
3-step Peeling (ZO) / Երեք քայլ փիլինգ այտեր32 000
Գլիկոլիկ պիլինգ դեմք (Glo) / Գլիկոլաթթվով փիլինգ ամբողջ դեմք12 000
Գլիկոլիկ պիլինգ դեմք (Glo) / Գլիկոլաթթվով փիլինգ այտեր10 000
Սալիցիլաթթվով պիլինգ դեմք (Glo) / Սալիցիլաթթվով պիլինգ ամբողջ դեմք12 000
Սալիցիլաթթվով պիլինգ դեմք (Glo) / Սալիցիլաթթվով պիլինգ այտեր10 000
Գլիկոլիկ պիլինգ պարանոց+լանջաբացվածք (Glo) / Գլիկոլիկ փիլինգ պարանոց և լանջաբացվածք15 000
Գլիկոլիկ պիլինգ դեմք+պարանոց+լանջաբացվածք (Glo) / Գլիկոլիկ փիլինգ դեմք և պարանոց16 000
Գլիկոլիկ պիլինգ դեմք+պարանոց+լանջաբացվածք (Glo) / Գլիկոլիկ փիլինգ դեմք+պարանոց+լանջաբացվածք20 000
Նշային պիլինգ Martinex / Նշային փիլինգ ամբողջ դեմք12 000
Նշային պիլինգ Martinex / Նշային փիլինգ այտեր10 000
Jessner 14% (Glo) / Ջեսներ փիլինգ 14% ամբողջ դեմք12 000
Jessner 14% (Glo) / Ջեսներ փիլինգ 14% ամբողջ դեմք10 000
Lactic 20% (Glo) / Լակտիկ փիլինգ 20% ամբողջ դեմք12 000
Lactic 20% (Glo) / Լակտիկ փիլինգ 20%այտեր10 000
Block age cream դեմք (Martinex) / Դեղին փիլինգ փոքր զոնա5000
Block age cream դեմք (Martinex) / Դեղին փիլինգ ամբողջ դեմք10 000
Block age creamդեմք+պարանոց+լանջաբացվածք (Martinex) / Դեղին փիլինգ ամբողջ դեմք և լանջաբացվածք20 000
Locao Rico (Martinex) / Մրգաթթուներով փիլինգ10 000
Pqage evolution / ՓԻ ՔՅՈՒ ԷՅՋ փիլինգ ամբողջ դեմք25 000
Pqage evolution / ՓԻ ՔՅՈՒ ԷՅՋ փիլինգ այտեր22 000
Pink intimate system / Ինտիմ զոնայի փիլինգ ամբողջը35 000
Pink intimate system / Ինտիմ զոնայի փիլինգ մասնակի30 000
PRXT33 / ՓԻ ԱՌ ԷՔՍ ԹԻ 33 փիլինգ ամբողջ դեմք35 000
PRXT33 / ՓԻ ԱՌ ԷՔՍ ԹԻ 33 փիլինգ այտեր30 000
BioRePeelCL3 FND 6 ml / Բիո Ռեփիլ փիլինգ ամբողջ դեմք30 000
BioRePeelCL3 FND 6 ml / Բիո Ռեփիլ փիլինգ այտեր28 000
Դեմք / Միկրոդերմաբրազիա դեմքի10 000
Միկրոդերմոբրազիա +դիմակ / Միկրոդերմաբրազիա դիմակով15 000
Մեջք / Միկրոդերմաբրազիա մեջքը մասամբ20 000
Մեջք ամբողջությամբ / Միկրոդերմաբրազիա մեջքը ամբողջությամբ30 000
Ձեռքեր / Միկրոդերմաբրազիա ձեռքեր30 000
Շիթ Զեյն Օբաջի / Սնուցող դիմակ10 000
Շիթ Զեյն Օբաջի8000
Ալգինատ դիմակ Մարտինեքս / Խոնավեցնող դիմակ10,000
Ալգինատ դիմակ Մարտինեքս8000
Գլիկոլիկ դիմակ Մարտինեքս10 000
Գլիկոլիկ դիմակ Մարտինեքս8000
Անտի Էյջ դիմակ Մարտինեքս / Հակատարիքային դիմակ10 000
Անտի Էյջ դիմակ Մարտինեքս8000
Հիդրա Գեր Մարտինեքս10 000
Հիդրա Գեր Մարտինեքս8000
ՎԻ Սի ԱՅ ՓԻ դիմակ Մարտինեքս10 000
ՎԻ Սի ԱՅ ՓԻ դիմակ Մարտինեքս8000
Քալմինգ Քլեյ դիմակ Գլո10 000
Քալմինգ Քլեյ դիմակ Գլո8000
Լաենեկ դիմակ (դեմք) / Ընկերքի հիմքով դիմակ20 000
Լաենեկ դիմակ (դեմք) / Ընկերքի հիմքով դիմակ18 000
Լաենեկ դիմակ (դեմք+պատչեր աչքերի տակ) / Ընկերքային դիմակ դեմքի և աչքերի համար25 000
Լաենեկ դիմակ (դեմք+պատչեր աչքերի տակ) / Ընկերքային դիմակ դեմքի և աչքերի համար20 000
Լաենեկ դիմակ(աչքեր) / Աչքի տակի պատչեր ուռածությունը անցկացնող եւ սպիտակեցնող10 000
Լաենեկ դիմակ(աչքեր)8000
3D դիմակ / Երիտասարդացնող դիմակ20 000
Վեգաֆարմա դիմակ Մարտինեքս10 000
Վեգաֆարմա դիմակ Մարտինեքս8000
Գլիկոլիկ դիմակ Մարտինեքս10 000
Գլիկոլիկ դիմակ Մարտինեքս8000
Կոնսուլտացիա նշանակումով10 000
Դեմքի մաքրում և մերսում16 000
Դեմքի մաքրում14 000
Դեմքի մաքրում մասնակի12 000
Մեջքի մաքրում30 000
Մեջքի մաքրում մասնակի24 000
Դեկոլտեի մաքրում20 000
Ուլտրաձայնային մաքրում10 000
Խնամք հեղուկ ազոտով դեմք3000
Խնամք հեղուկ ազոտով մեջք5000
Խնամք հեղուկ ազոտով գլուխ5000
Բուտոլինոտոքսին A 1 զոնա / Հարակնայի շրջանի կնճիռների հարթեցում60 000
Բուտոլինոտոքսին A 2 զոնա / Կնճիռների հարթեցում 2 զոնա80 000
Բուտոլինոտոքսին A միջհոնքային / Միջհոնքային կնճիռների հարթեցում45 000
Բուտոլինոտոքսին A ամբողջ դեմք / Ամբողջ դեմքի կնճիռների հարթեցում120 000
Բուտոլինոտոքսին A ամբողջ դեմք / Ամբողջ դեմքի կնճիռների հարթեցում96 000
Բուտոլինոտոքսին A ամբողջ դեմք / Միջհոնքային և ճակատի կնճիռների հարթեցում72 000
Restylane 1.0 / Հարքթային շրջանի կնճիռների հարթեցում ամբողջությամբ130 000
Restylane 1.0 / Քթի ներարկումային պլաստիկա130 000
Restylane 1.0 / Հարքթային շրջանի կնճիռների հարթեցում մասամբ105 000
Restylane 1.092 000
Restylane Vital 1.0 / Դեմքի օվալի շտկում և մաշկի ձգում110 000
Restylane Vital 1.0 / Դեմքի օվալի շտկում95 000
Restylane Vital 1.088 000
Restylane Vital 1.0 Light110 000
Restylane Vital 1.0 Light / Դեմքի օվալի շտկում95.000
Restylane Vital 1.0 Light88 000
Restylane Vital 2.0155 000
Restylane Perlane / Դեմքի օվալի շտկում և մաշկի ձգում140 000
Restylane Perlane / Հարքթային շրջանի կնճ. հարթեցում և բերանի անկյուն. բարձ.120 000
Restylane Perlane102 000
Restylane Lipp150 000
Restylane Lipp / Շուրթերի մոդելավորում և ծավալի ավելացում130,000
Restylane Lipp120 000
Sub Q / Այտոսկրերի մոդելավորում ամբողջությամ240 000
Kanulia 1.06000
Juvederm Ultra smile 0.5 / Շուրթերի մոդելավորում65 000
Juvederm Volift 1.0 / Շուրթերի մոդելավորում և ծավալի ավելացում120 000
Juvederm Volift 1.0108 000
Juvederm Voluma 1.0120 000
Juvederm Voluma 1.0108 000
Juvederm Voluma 1.0100 000
Emervil Volume 1.0 / Այտոսկրերի մոդելավորում մասամբ120 000
Emervil Volume 1.0100 000
Emervil Refine 1.0 / Հարքթ. շրջ. Կնճ. հարթեցում և բերանի անկյուն. բարձ.120 000
Emervil Define 1.0130 000
Emervil Kysse 1.0 / Շուրթերի մոդել. և ծավալի ավել. և բերանի անկյուն. բարձ.130 000
Emervil Kysse 1.0120 000